Behandler dere ADHD / ADD?

Kromi Helse sine behandlings prinsipper er grunnleggende at vi retter på kroppen slik at den fungerer så bra som mulig. I dette arbeidet har personer med uro, konsentrasjons problemer, lærevansker og adferdsproblemer oppsøkt oss.  Vi har utviklet et syn på hvorfor disse utfordringen er tilstede og har i økende grad fått gode bedringer på både barn, ungdom og voksne.  Som endel av dette er forståelsen av hvordan smerte og ubehag påvirker en person og spesielt et barn.  Det er forskning som indikerer at personer med ADHD og ADD også er utsatt for å ha smerter og andre plager.  Disse plagene kan vi behandle.

Vi mener at personer med diagnosene ADHD og ADD burde ha en kroppsmekanisk sjekk da hvordan kroppens funksjon er og hvordan den fremtones kan bidra til utfordringene.  Disse aspektene kan bedres og da kan personen få det bedre.

Se på våre andre sider angående de utfordringene du eller ditt barn har.