Kuebi armin

Kuebi armin

Barneidrett

Ved Kromi Helse er vi opptatt av barn og ungdom og at de skal ha en god og sikker oppvekst.  Idrett er en viktig arena for en slik utvikling.  Alle terapeutene som jobber ved klinikken har en idrettsbakgrunn. Vi jobber med flere aspekter av idrett. Vi er opptatt av toppidretten.  Frode er fysio for Halden HK.  Allikevel er barneidretten i våre hjerter og de som ikke får det helt til er like viktige som talentene.  Vårt KROMI-bevegelseslaboratorium gir en detaljert vurdering av hvordan vi kan hjelpe deg.

PRESTASJON

Vi kan hjelpe utøveren med å være sikker på at kroppen fungerer så bra som mulig i ledd og muskler slik at treningen og fremgangen ikke blir hindret av kroppslige restriksjoner. Vi har barn som ikke får til løpingen som ender opp som en av de bedre på laget.

DE SOM IKKE FÅR DET HELT TIL

Det er alltid slik i idretten at det er noen som ikke får det helt til.  De klarer ikke å sparke ballen, de løper ikke fort nok, de får ikke sentringer fra de andre, de blir kjeftet på av medspillere, de blir benket, de har oppgitte trenere og de har bekymrete foreldre.  Vi mener de har en rett til å være med, men det er ikke lett.  Noen bærer emosjonelle arr etter opplevelsene.  Disse barna kan vi ofte hjelpe. Vi bedrer deres motoriske grunn ferdigheter og hjelper dem til å få bedret teknikk. Noen kommer på et nivå hvor de kan delta med glede, noen hjelper vi å finne egnede aktiviteter. Det er viktig at disse barna opprettholder et godt forhold til fysisk aktivitet og ikke bare opplever nederlag. Vi mener de fortjener ekstra oppmerksomhet.

FOREBYGGING

Vi mener det forebyggende arbeidet for skadeutsatte idretter er veldig viktig og må taes på alvor.  Allerede i 2004 tok Bent Brask dette opp i Demokraten i forhold til håndball (se artikkel).  Vi har nå fått et avansert KROMI-bevegelseslaboratorium for detaljert vurdering og oppfølging av ugunstige bevegelser og muskel kontroll.  Her tester vi leddmobilitet, objektiv muskel styrke og balanse, høyhastighetsfilm av en rekke bevegelser og detalj vurdering av alt.  Her går forebyggende og prestasjonsfremmende arbeide hånd i hånd.  Vi gir spesielle tilbud til lag og grupper.

BELASTNINGSSKADER

Dette er skadene som bare kommer og ikke går vekk.  De er plagsomme og reduserer nivået og gleden med idretten. For mange er dette slutten på idrettsdeltagelsen.  Dette er vi veldig gode på.  Dette omfatter som regel smerter i  knær (jumpers knee, patelar sene, Schlatters), ankler, achilles, smerter under foten, plantar fascitt, helsmerter og ryggsmerter(lumbago).  Andre plager som hodepine, nakkesmerter og skuldersmerter kan også bli utløst i idrettsaktiviteten.

TRAUMER OG AKUTTE SKADER

De mest kjente skadene er korsbånd skader og ankel leddbåndskader. Vi behandler dette, men her er det mange som gjør en god jobb.  Vi trives best med traume skaden som ikke går over, traumer til nakke/hode, whiplash, ryggskader i brystryggen og korsrygg.  Forståelsen av nakke og ryggraden hos barn og ungdom er noe av vår spesialitet. Strekk skader og skulder skader kan også være utfordrende og der de ikke går over kan vi være et sted for en second opinion.