kondisjonsrom_kromihelseKroppsmekanikk er læren om hvordan kroppens biomekanikk påvirker personen i seg selv og personens sosiale relasjon.

Grunnleggende vurderer kroppsmekanikken hvordan kroppen til en person påvirker denne personens fremtoning og ytelse, hvordan dette påvirker personens opplevelse av verden og hvordan verden opplever personen. Dette skaper en dynamikk rundt personen som kan gi gunstige effekter eller det kan gi store utfordringer.
Kroppsmekanikken tar innover seg et det er en grunnleggende biomekanikk for hver person som er gitt fra fødsel.  Denne er for noen meget gunstig og optimal, men for andre er den ugunstig og slettes ikke optimal.  Forbedring av kroppens grunnleggende biomekanikk er mulig for en optimalisering av kroppsmekanikken. Denne grunnleggende biomekanikken er med på å påvirke personens utvikling.

I kroppens biomekanikk inkluderes hvordan ledd og muskler beveger seg, men tar også innover seg hvordan alle kroppens elementer påvirker kroppsmekanikken. Kroppsmekanikken påvirkes av kroppens kjemi gjennom for eksempel et dårlig kosthold, sykdom og hormonelle svingninger. Kroppsmekanikken påvirkes gjennom personens psyke hvor personen blir oppfattet forskjellig i en tilstand med sinne eller glede.

Feil i biomekanikken kan gi smerter, redusert muskel og leddfunksjon og nedsatt motorikk.  Kroppsmekanikken vurderer hvordan dette påvirker personen i hans liv.

Kroppsmekanikken tar innover seg at genetikken har gitt noen forutsetninger som påvirker.  Personens kroppshøyde og muskelfibersammensetning vil prege personens liv.

Kroppsmekanikken vurderer hvordan personen blir påvirket av det miljøet han er i.  Forskjellige påvirkninger vil kunne gi helt forskjellige utfall med tilsynelatende likt utgangspunkt.

Kroppsmekanikk omhandler kroppsuttrykket i alle sine deler.

Kroppsmekanikken gir konkrete og direkte påvirkninger av personens syn på seg selv og hans sosiale relasjon.

Den gitte kroppsmekanikken gir begrensninger og muligheter for hver enkelt person og mange finner disse mulighetene, men når begrensningene og utfordringene blir for store kan det føre til store personlige og sosiale problemer for en person.

I sine enkleste varianter er kroppsmekanikken kjent.  En person som har en god holdning, en fin kropp, løper som en gaselle og ser deg rett i øynene får mange gode tilbakemeldinger og positivitet rundt seg.  Dette påvirker personens selvbilde og andres syn på han. Dette vil somregel gå i en positiv retning.

En person som er overvektig, litt sjenert, klarer ikke å løpe og prater stotrete får ikke de samme positive signalene i livet sitt. Andre mennesker har meninger om personen og hva personen burde gjøre som han ikke gjør.  Disse tankene og meningene er ofte i negativ retning.  Dette påvirker selvbildet.

I begge situasjonene kan kroppsmekanikken påvirkes.  I kroppsmekanikkens tanke er det imidlertid vesentlig vanskeligere for sistnevnte å få en forandring. Grunnen til dette ligger i aspekter av kroppen til sistnevnte som vedkommende ikke kan noe for og som har vært der hele livet. Det ligger også i kroppsmekanikken at utøvelse av selvdisiplin er vesentlig enklere for først nevnte fordi selvdisiplinen får de ønskede resultatene  og det har det gjort hele livet.  For sist nevnte har resultatene aldri kommet lett selv etter gjentatte forsøk.  I kroppsmekanikkens indre ligger det at begge personer har lik verdi, men har fått forskjellige utgangspunkt i livet.

I konkrete situasjoner bryter kroppsmekanikken med anerkjente formeninger om menneskers bentbrask2utfordringer og er derfor vanskelig for noen å forholde seg til.  Når det er en logikk i tankegangen kan det skapes store og gode forandringer.
Kroppsmekanikk tankegangen har blitt utviklet av manuellterapeut Bent Brask.  Det er spesielt etter mange års arbeide med barn og ungdom at konseptet har utviklet seg.

Takk til alle foreldre som har bidratt gjennom lange og intense undersøkelser og samtaler.