KISS-KIDD er en betegnelse på barn med feilfunksjoner i øvre nakkevirvler.
KISS delen omhandler spedbarna som har favorittbevegelser med hode, feilstillinger i hode og nakke, unormalt mye gråt og ammeproblemer.  Dette har vi lang erfaring med og opplever at spedbarna får bedret spise og sovemønster, og at favorittsidene blir borte.  Dette skjer som regel raskt selv om utfordringene har vart lenge.  Det er selvfølgelig noen ganger at utfordringene er store og andre aspekter som melkeallergi må vurderes.  Vi har skrevet mer om dette under SPEDBARN.
KIDD er barn som har hatt feilfunksjoner i øvre nakke ledd som spedbarn hvor dette ikke har blitt behandlet slik at nakken fungerer og utvikler seg normalt.  I denne tankegangen kan barnet utvikle utfordringer i motorikk og sanseintegrasjon.
Ved vår klinikk har introduksjonen av KISS-KIDD vært avgjørende viktig for vårt arbeide med barn. Vi har videreutviklet vår forståelse av barns utfordringer slik at vi i dag jobber med mange aspekter av barns utvikling hvor øvre nakke er veldig viktig, men hvor en helhetlig forståelse av hele kroppen og personens opplevelser, er avgjørende for gode resultater.
Ved vår klinikk har vi lang erfaring med spedbarna, men veldig mye av arbeidet er i KIDD-delen.  Dette omhandler de eldre barna som har fått problemer.  Her er utfordringene med å forstå problemene og de nødvendige tiltakene vesentlig større.
Vi har fått stor og lang kompetanse på KISS-KIDD barn og vi kan hjelpe barnet ditt.  Når du leser på sidene våre er mange av områdene vi omtaler endel av KISS-KIDD, men vi har ofte egne og utvidete tilnærminger.

Litt mer:

KISS-KIDD ble introdusert til Norge av manuellterapeut Bjørn Helgar og barnefysioterapeut Ute Imhof med kursing av den tyske legen Dr.Robby Sacher. Han har introdusert den teoretiske delen av konseptet .  Konseptet ble først introdusert av den tyske legen Dr. Biederman i boken Manual Therapy in children.  Internettsiden http://www.kiss-kidd.no/ har vært hovedsiden for informasjon rundt konseptet. På forskjellige språk betyr KISS: Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störung, Kinematic induced suboccipital stress, Øvre nakkeledd indusert symmetriforstyrrelse.  KIDD betyr:  KISS indusert dysgnosia og dyspraxia.  Dysgnosi:  Sanseintegrasjonsforstyrrelse, evnen til å bearbeide sanseinntrykk.   Dyspraksi:  Klossethet.
Bent Brask har vært med på utviklingen fra begynnelsen når konseptet ble introdusert i Norge.
Pål Gunnar Olsen har tatt alle kursene som er tilgjengelig på området.
KISS KIDD har fått stor utbredelse blant behandlere og foreldre.  Det er spesielt KISS-delen som handler om spedbarna, som har fått mye oppmerksomhet.  Uttrykket KISS-KIDD har også blitt vurdert hvor noen fagmiljøer ønsker å bruke betegnelsen «Det asymmetriske barnet.» Konseptet blir stadig diskutert i forskjellige fora.