• 1994 – Manuell Terapi Klinikken ble etablert i Rolvsøy kommune, og ble overtatt av Manuellterapeut Bent Brask i 1994. Den var en av de første klinikkene som aktivt markedsførte og brukte manuellterapi som et begrep i klinikkens utvikling.  Klinikken var etablert med en kommunal driftsavtale.  Etter kort tid var ventelistene lange.
 • 1995 –  Første gang Bent Brask synliggjorde behovet for flere ressurser overfor kommunen.  Tilbakemeldingene var at søknaden var god, men på grunn av ressursene i kommunen var etablering av en driftsavtale til ikke mulig.
 • 1996 – Klinikken flytter til Blekkspruten aktivitetssenter.
 • 2000 – Bent Brask får nevrologisk diagnose.  Delvis sykemeldt. Se en  reportasje i hans lokalavis noen år etterpå, for den som vil bli litt personlig.
 • 2004 – 2008 – Bent Brask er veileder for Manuellterapiutdannelsen.
 • 2006 – flytter til Produksjonsveien, Fredrikstad.  Utviklingen på barnebehandling utvikler seg voldsomt.
 • 2007 – siste driftsavtalesøknad, denne gangen grunnet i lange ventelister og i økningen av barn og ungdom. Forslag om en resultatbasert avtale.  Gode tilbakemeldinger på søknaden.  Avslag på grunn av ressurser i kommunen, lovverk, og at en resultatbasert avtale ikke var mulig.  Kommentar om at kommunens situasjon ikke ville forandre seg i uoverskuelig framtid.
 • 2008 – ansetter unge medarbeidere, og starter omorganiseringen av klinikkens arbeid til teamarbeid.  Målsetning om å ikke ha ventelister.
 • 2012 – flytter til større lokaler på Dikeveien.  Ønsker å ha plass til en barnevennlig klinikk, og får det.
 • 2012 – starter arbeidet med fagutviklingen, profil, og filosofi for Kromi Helse.
 • 2014 – Kromi Helses internettside og facebookside etableres.
 • 2016 – Kromi Helse fornyer internettsiden og etablerer seg på Google