KROMI-filosofien

Kromi Helse er fundert på de grunnleggende tankene i kroppsmekanikk.  Kroppsmekanikk er forståelsen av hvordan kroppens mekaniske systemer påvirker personens smerte, motorikk, ytelse og uttrykk, og hvordan dette igjen påvirker personens selvbilde, psyke, læring og sosiale relasjon.  Kroppsmekanikk har blitt utviklet ved klinikken.

Kromi Helse handler grunnleggende om å få kroppen, med dens mekaniske systemer, til å fungere så optimalt som mulig. Det betyr at funksjonen i disse elementene skal bli så normaltfungerende som mulig, etter vår forståelse av hva det er.  Dette inkluderer ledd, muskler, bindevev, nerver og blodgjennomstrømning.  Dette kan vi påvirke.  KROMI har også en forståelse for at elementer som sykdom, ernæring, hormoner og psyke påvirker det mekaniske systemet.

filosofi_kromihelseKromi-helse har en forståelser av hvordan kroppen skal fungere som vi startet med de første månedene på fysioterapistudiet.  Bevegelsesutslag, muskelstyrke, koordinasjon og smerteforståelse. Vi lærte da at det var viktig at disse elementene fungerte optimalt og normalt. Det holder vi på med fremdeles.  Det er selvsagt slik at forståelsen av hva som er normal bevegelse i et ledd diskuteres og alle er ikke enige. Når det kommer til ryggraden er meningene mange.  Vi har kommet til en forståelse av dette som kanskje er unik og som vi mener fungerer veldig bra i klinikkarbeid.

I Kromi-helse ligger det mange områder som har med adferd og psyke å gjøre.  Utviklingen av dette har skjedd i samhandlingen med foreldre til barn og ungdommer som har oppsøkt oss av forskjellige grunner.  De har oppsøkt oss på grunn av smerter, men det har også vært mye på grunn av adferd.  I møte med foreldre og ungdommer harde fortalt hvordan livet deres har forandret seg. Jeg, Bent Brask, har vært en elev med et lyttende øre som har trodd på deres formeninger og ytringer.  Jeg har satt dette sammen og har fått en forståelse for hvordan kroppen med dens plager og funksjonsfeil kan påvirke adferd, psyke og sosiale relasjoner. Jeg har valgt å kalle dette kroppsmekanikk og det er viktig.

At kroppen påvirker livet er selvfølgelig ikke ukjent. Vi vet det og har opplevd det mange ganger alle sammen.  Hvis du kommer haltende på jobben forandres din sosiale relasjon og hvordan du har det. Du får kanskje omsorg og blir glad for oppmerksomheten.  Det er kanskje ikke noe du opplever i det vanlige.  Hvis du fortsetter å halte et år etterpå er dynamikken og forståelsen en annen.  Nå kan det hende at du blir lei deg fordi ingen forstår hvordan du har det og jobben er i fare.  I Kromi Helse jobber vi med denne forståelsen, bare at den som regel ikke er så klar. Den er vanskelig å beskrive.

Det er vanskelig å finne elementene i kroppen som påvirker. Når det gjelder barn er samspillet enda mer flerdimensjonert.  Barn har en spesiell sosial relasjon til sine foreldre som har en avhengighetsgrad og en utfordrende side.  Når misforståelser i denne relasjonen oppstår kan det bli veldig krevende for både foreldre og barn. Kroppsmekanikk kan skape disse misforståelsene.  Når en adferd kommer på grunn av en misforståelse i forhold til hvordan kroppen fungerer så er det kroppen som må behandles, i en forståelse av kroppens bidrag til adferden.

I Kromi Helse er det en grunnleggende mening om at alle personer er like mye verdt. Vi ser at personer som har fått utdelt en redusert biomekanikk som gir utfordringer i kroppsmekanikken har lett for å bli vurdert negativt.  Vi opplever for eksempel en aksept for at et overvektig barn skal måtte tåle regelmessig tiltale om vekten sin fordi de burde «bare spise mindre og røre seg mer» som en stor urett.

Kroppsmekanikk har blitt introdusert på disse sidene utifra et klinisk nytenkende arbeide.  Resultatene skal dokumenteres bedre og kroppsmekanikk skal det forskes på i fremtiden.  Hvis du har kunnskap, interesse og midler til forskning så prater vi gjerne med deg.
Hvis du er helseminister eller helse/utdanningspolitiker så kan du gjerne ringe.