KROMI har utviklet et nytt og utvidet syn på hvordan kroppen påvirker resten av livet. Dette har vi kalt, med det nye begrepet, «Kroppsmekanikk«. Konseptet brukes på alle aldre, men fokuserer på god utvikling av kroppen fra spedbarnsalder. Vi fokuserer derfor mye på barn og oppvekst