MOTORISK TRENING FOR BARN

Hver tirsdag har vi gruppetrening for barn i alderen 7-15 år. Vi har i en årrekke hatt tilbudet med gruppetrening for motorisk usikre barn. Her fokuserer vi på basisferdighetene som balanse, koordinasjon, ballkontroll, styrke, samarbeid og det viktigste er at barna trives med å være i aktivitet.

Barn er mer inaktive enn før og de er mer overvektige enn før og mange barn har utfordringer med smerte. Flere og flere barn deltar ikke på organisert idrett og mange barn har nedsatt motorikk. Her på Kromi Helse ønsker jeg å gi disse barna en mulighet til å øke sine motoriske ferdigheter, øke sin mestringsfølelse og oppleve glede i fysisk aktivitet. Gi dem en trening som fører til at de ønsker å delta i organisert idrett og være fysisk aktive på fritiden sin. Slik at de kan lettere ha et aktivt liv videre.  

For artikkel av Hans-Ove Vinje om motorikk hos barn: KLIKK HER.

For mer om MOTORISK GRUPPETRENING: KLIKK HER

hans_ove_3tre-gutter-i-ballrom-_mg_3531-2