Barneskolebarn har stort behov for optimalisert kroppsfunksjon

Skolebarn - Kromi HelseBarneskole start er spennende og viktig for ditt barns fremtid.  Barnet skal tilegne seg mye kunnskap og det skal lære seg mange adferdsmønstre.  Kravet til å ta imot beskjeder, sitte stille, samarbeide, sosialt nettverk og lekselesing er vesentlig høyere nå.  For at dette skal skje optimalt er det viktig at kroppen fungerer.  Kroppen er bæreren av sanseorganene, ører og øyne, som skal formidle alt dette til bearbeiding i forskjellige deler av en utviklende hjerne.

Vi anbefaler en Kromi-sjekk for alle barn slik at de ikke opplever begrensninger i livet på grunn av kroppens funksjon.

BARN, HODEPINE, SMERTER, KONSENTRASJON, URO. BARNESKOLE

Å begynne på barneskolen er en milepæl i livet! For noen barn er det bare morsomt og spennende, mens det for andre er fylt av utfordringer og kan virke skummelt. Noen foreldre tenker ganske raskt at det var vel ikke slik det skulle bli. Noen hadde bange anelser fra barnehagetiden. Ingen synes det er spesielt hyggelig med bekymringsmeldinger, skolemøter, læring som ikke skjer som den skal og et barn som ikke fungerer som man hadde håpet.

Kroppsmekanikkens innflytelse kan være større enn du tror. Vanskelige situasjoner som beskrevet her kan bli forandret, og snudd til det positive med konkrete målbevisste tiltak for bedring.

Vi jobber blant annet med følgende.  Klikk for å se artikkel.