KROMI-fordelen begynner med de minste!

Spedbarn - Kromi Helse«Med vårt andre barn kom vi med en gang!  Nå vet vi hvor koselig denne tiden kan være!» Slike utsagn hører vi ofte.

Dette er kjernen i Kromi Helse. All vår utvikling har resultert i vår unike innfallsvinkel. Vi kan med stolthet si at vi hjelper mange barnefamilier til en triveligere tilværelse.

Det beste av alt er at vi kan hjelpe de minste til å få en god start på livet. Mange kommer også i løpet av spedbarnstiden for en kontroll av barnets mobilitet.

SLITER DITT SPEDBARN MED KOLIKK, GRÅT, AMMEPROBLEMER OG/ELLER FAVORITTSIDE? DA KAN VI HJELPE.

Å bli foreldre er noe av det største vi kan oppleve.  Vi har store forventninger til å skape en familieidyll. Men for noen blir det ikke slik. Spedbarnets normale rytme hvor vekslingen mellom spising, søvn, våkenhet, gråt forstyrres og det er gråten, uroen og kanskje ammeproblemer som dominerer. Barnet gråter mye, er urolig, vil ikke sove, må bæres mye og det virker utrøstelig. Barnet virker spent, strekker seg bakover og til en side. Barnet har kanskje en favorittside, skjevhet og asymmetrisk hode. Mor og far får ikke nok søvn og blir slitne.

Barseltiden er viktig for ro rundt den nye kjernefamilien. Gode rutiner og mindre ytre stimulering gir rom for dette. Stress hos barn kan gi adferdsendring!

Når det er problemer i kroppen kan det hjelpes og når mor kommer uten mørke ringer under øynene er vi fornøyd.

KROMI manuellterapeuten gjør en undersøkelse av barnet hvor vi ser på spontanmotorikk, inntrykk av tonus ved handtering, reflekser og spesifikke tester. Symmetri i mageleie og ryggleie. Det skal være frie bevegelser av hodet i mageleie og ryggleie uten smertreaksjoner. Vi behandler ut ifra de funn vi gjør i undersøkelsen. Vi gir veiledning og informasjon til foreldrene om handtering og stimulering når det er nødvendig.

Vi gir videre oppfølging.

Ved klinikken jobber to manuellterapeuter, Pål Gunnar Olsen og Bent Brask, som er spesialisert på spedbarn.  De konsulterer hverandre ved vanskelige tilfeller. De har i sammen lang og god erfaring. Vi samarbeider med helsestasjonen.

Vi jobber blant annet med følgende.  Klikk for å se artikkel.