UNGDOM med smerter, og utfordringer i adferd og sosialt liv, får hjelp gjennom kroppsmekanikk.

kromihelse_ungdom«Du har aldri hørt på meg» kom det krasst fra en ungdom som fikk forklare hvordan han hadde det. Foreldrene satt igjen, noe fortvilet. Det var jo ikke det at de ikke hadde hørt på ham, men etter så mange år og så mange undersøkelser hva skulle man tro? Kroppslige plager i ungdomstiden er plagsomme, som de er for alle, men vi mener at det kommer en ekstra porsjon følelser i denne tiden. Da alt skal skje. Skole, yrke, kjæreste, og tilhørighet i miljøet er viktig og skaper press.

Når ikke kroppen fungerer optimalt preger det mye. Når ikke gymtimen fungerer er det lett å falle utenfor. Vi har mange med hode og nakke smerter, ryggsmerter og bensmerter av forskjellig art. Vi har faktisk endel ungdommer med smerter i mange deler av kroppen.

Dette kan være vanskelig og forstå, men det er forskning som viser at det er en del ungdommer som er veldig plaget av smerter i kroppen. Dette kan også påvirke psyken i sterk grad.  Det er viktig å ta ungdommen på alvor fordi forskning viser mer og mer at de som var plaget i ungdommen plages også senere. Vi trives med dem.

Vi jobber blant annet med følgende.  Klikk for å se artikkel.