Voksne ønsker også å utfylle potensialet kroppen har.  

Voksen - Kromi HelseØnsker du bedre treningseffekt? Ønsker du en hverdag der det er lettere for deg å holde deg i aktivitet? Ønsker du å føle deg mer vel? Kroppen er et helhetlig system som alltid kan forbedres.  Vi ønsker å utvikle mulighetene som ligger i hver enkelt kropp. Derfor anbefaler vi alle å komme til oss for å sjekke sin kroppsmekaniske funksjonsevne.

VOKSNE; HODEPINE, RYGGSMERTER, BARSEL, BEKKENLØSNING.

Dersom en plage har utviklet seg, behandler vi  voksne mennesker innen fire forskjellige kategorier:

1.  Plager som personen vet de har hatt over lang tid kanskje helt fra barndommen. Disse personene har ofte kroniske smerter og smerter i mange steder i kroppen.  Vi mener vi har spesiell kunnskap, kompetanse og erfaring med dette. Fordi om du har hatt det lenge så opplever vi mange som får god bedring.

2.  Plager du som voksen har i forbindelse med svangerskap og fødsel.(Kromi Kvinnehelse) Selv om du ikke har plager så er opptrening etter fødsel viktig.(Kromi MAMMAtrening)

3.  Plager som er utviklet ved belastninger i arbeidslivet, hjemmearbeide, idrett eller fritid.

4.  Plager som har oppstått i forbindelse med ulykker, skader og operasjoner.

Vi jobber blant annet med følgende.  Klikk for å se artikkel.